Author Topic: [RELEASE] Diaspora: Shattered Armistice v1.0 (Windows, Mac & Linux)  (Read 579666 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Rampage

 • Son Of Rampage
 • 211
 • Gynaecologist
Re: [RELEASE] Diaspora: Shattered Armistice
:yes: :yes: :yes: :yes: :yes: Downloading!

R
ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ' αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν, ψευδόμεθα καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν: ἐὰν δὲ ἐν τῷ φωτὶ περιπατῶμεν ὡς αὐτός ἐστιν ἐν τῷ φωτί, κοινωνίαν ἔχομεν μετ' ἀλλήλων καὶ τὸ αἷμα Ἰησοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας.

 

Offline OnYour6

 • 20
Re: [RELEASE] Diaspora: Shattered Armistice
To quote Willian Adama: "You guys are amazing!"

 

Offline FraktuRe

 • Not stupid enough
 • 28
 • Cheesy oneliner, *****es!
  • Fraktured Reality
Re: [RELEASE] Diaspora: Shattered Armistice
Congrats on the release! Many long years of waiting, and you guys beat Black Mesa Source by a week!
Or something.
There’s nothing like the truth skewed into the mind of the insane.
- Fraktured Reality
The artist formerly known as Cl1nt.

 

Offline Tibberz

 • 23
Re: [RELEASE] Diaspora: Shattered Armistice
I knew there was something fishy about those weeks of silence! Congrats guys, cant wait to finally get to play with a real battlestar!

 

Offline Wobble73

 • 210
 • Reality is for people with no imagination
Re: [RELEASE] Diaspora: Shattered Armistice
Darn it! I so want to play this, but I am without a home computer at the moment!!!  :( :sigh: :nono:
Who is General Failure and why is he reading my hard disk?
Early bird gets the worm, but the second mouse gets the cheese
Ambition is a poor excuse for not having enough sense to be lazy.
 
Member of the Scooby Doo Fanclub. And we're not talking a cartoon dog here people!!

 You would be well adviced to question the wisdom of older forumites, we all have our preferences and perversions

 

Offline Valathil

 • ...And I would have had a custom title if it wasn't for you meddling kids!
 • 29
 • Custom Title? Wizards need no Custom Title!
Re: [RELEASE] Diaspora: Shattered Armistice


Torrent is HORRISlow SEED FFS
┏┓╋┏┓╋╋╋╋╋╋╋╋╋┏┓
┃┃╋┃┃╋╋╋╋╋╋╋╋╋┃┃
┃┃┏┫┃┏┳━━┓┏━━┓┃┗━┳━━┳━━┳━━┓
┃┃┣┫┗┛┫┃━┫┃┏┓┃┃┏┓┃┏┓┃━━┫━━┫
┃┗┫┃┏┓┫┃━┫┃┏┓┃┃┗┛┃┗┛┣━━┣━━┃
┗━┻┻┛┗┻━━┛┗┛┗┛┗━━┻━━┻━━┻━━┛

 

Offline karajorma

 • King Louie - Jungle VIP
 • Administrator
 • 214
  • Karajorma's Freespace FAQ
Re: [RELEASE] Diaspora: Shattered Armistice
We're currently at 49 seeds and 108 peers. I'm trying to see if I can find some good mirrors to upload to so that we can enable the HTTP downloads.
Karajorma's Freespace FAQ. It's almost like asking me yourself.

[ Diaspora ] - [ Seeds Of Rebellion ] - [ Mind Games ]

 

Offline fightermedic

 • 29
 • quite a nice guy, no really, i am
Re: [RELEASE] Diaspora: Shattered Armistice
As for how many missions, play and find out :)

will do, i really liked the battlestar series and i am eager to find out what you have done here :) i never would have guessed you could finish this anytime before 2015 :D
>>Fully functional cockpits for Freespace<<
>>Ships created by me<<
Campaigns revised/voice-acted by me:
Lightning Marshal 1-4, The Regulus Campaign, Operation: Savior, Operation: Crucible, Titan Rebellion, Fall of Epsilon Pegasi 1.1Aftermath 2.1,
Pandora's Box 2.2, Deep Blood

Other Campaigns I have participated in:
The Antagonist, Warzone, Phantoms & Echo-Gate

All the stuff I release is free to use or change in any way for everybody who likes to do so; take whatever you need

 

Offline CKid

Re: [RELEASE] Diaspora: Shattered Armistice
NNNNOOOOOO!!!! I just got to work and now need to wait 8 hours before I can download. Congrats Dev Team! No really, this is awesome that you have released. Well Done!
« Last Edit: September 04, 2012, 07:18:28 am by CKid »
If I agreed with you, we would both be wrong

 

Offline captain-custard

 • previously known as andicirk
 • 210
 • one sandwich short of a picnic
Re: [RELEASE] Diaspora: Shattered Armistice
i raise my cap to you all and may you all be blessed with more maidens than your testicles can handle ....

Andi
"Duct tape is like the force. It has a light side, a dark side, and it holds the universe together."

 

Offline CKid

Re: [RELEASE] Diaspora: Shattered Armistice
Hey, wait one second. I thought you guys were going to wait until 3.7 or so was released first?
If I agreed with you, we would both be wrong

 

Offline MatthTheGeek

 • Captain Obvious
 • 212
 • Frenchie McFrenchface
Re: [RELEASE] Diaspora: Shattered Armistice
They don't need to if they ship their own build with it. It's a standalone after all, not a mod.
People are stupid, therefore anything popular is at best suspicious.

Homeworld: Blue Planet     -     Help us help you     -     FSO Installer     -     BP extras portal     -     My legacy

666maslo666: Releasing a finished product is not a good thing! It is a modern fad.

SpardaSon21: it seems like you exist in a permanent state of half-joking misanthropy

Axem: when you put it like that, i sound like an insane person

bigchunk1: it's not retarded it's american!
bigchunk1: ...

batwota: steele's maneuvering for the coup de gras
MatthTheGeek: you mispelled grâce
Awaesaar: grace
batwota: oh right :P
Darius: ah!
Darius: yes, i like that
MatthTheGeek: the way you just spelled it it means fat
Awaesaar: +accent I forgot how to keyboard
MatthTheGeek: or grease
Darius: the killing fat!
Axem: jabba does the coup de gras
MatthTheGeek: XD
Axem: bring me solo and a cookie

 

Offline SF-Junky

 • 29
 • Bread can mold, what can you do?
Re: [RELEASE] Diaspora: Shattered Armistice
Cool. Downloading already.

Heavy seeding is welcome, yes? Oh, and btw.: Is your stuff free for use? ;)

 

Offline karajorma

 • King Louie - Jungle VIP
 • Administrator
 • 214
  • Karajorma's Freespace FAQ
Re: [RELEASE] Diaspora: Shattered Armistice
We're basically releasing under Creative Commons.
Karajorma's Freespace FAQ. It's almost like asking me yourself.

[ Diaspora ] - [ Seeds Of Rebellion ] - [ Mind Games ]

 

Offline Unknown Target

 • Get off my lawn!
 • Global Moderator
 • 212
 • Push.Pull?
Re: [RELEASE] Diaspora: Shattered Armistice
Just saw the trailer and it rocks! I'm downloading now. Huge congratulations, you guys deserve it.  Well done. :)

 

Offline Cobra

 • 212
 • Snake on a Cain
  • Minecraft
  • Skype
  • Steam
  • Twitter
Re: [RELEASE] Diaspora: Shattered Armistice
So while I didn't have enough time to finish the training mission I have to say that I absolutely love how much detail y'all put into this. And it looks ****ing beautiful.

[EDIT] And I got a giggle out of the campaign's intro cutscene. :D
« Last Edit: September 04, 2012, 08:03:37 am by Cobra »
To consider the Earth as the only populated world in infinite space is as absurd as to assert that in an entire field of millet, only one grain will grow. - Metrodorus of Chios
I wept. Mysterious forces beyond my ken had reached into my beautiful mission and energized its pilots with inhuman bomb-firing abilities. I could only imagine the GTVA warriors giving a mighty KIAAIIIIIII shout as they worked their triggers, their biceps bulging with sinew after years of Ivan Drago-esque steroid therapy and weight training. - General Battuta

 

Offline Echelon9

 • 210
Re: [RELEASE] Diaspora: Shattered Armistice
So while I didn't have enough time to finish the training mission I have to say that I absolutely love how much detail y'all put into this. And it looks ****ing beautiful.

Thanks Cobra, kind words. We devs love to here you're enjoying it... makes us more excited for the next release!
« Last Edit: September 04, 2012, 08:08:57 am by Echelon9 »

 

Offline NGTM-1R

 • I reject your reality and substitute my own
 • 213
 • Syndral Active. 0410.
Re: [RELEASE] Diaspora: Shattered Armistice
Oh goddammit, you release after Time Warner goes insane about torrenting.
"Load sabot. Target Zaku, direct front!"

A Feddie Story

 

Offline Alex Heartnet

 • 28
 • Loli with a hammer
  • Minecraft
Re: [RELEASE] Diaspora: Shattered Armistice
So the installer freezes up windows explorer when I try to do anything with it - same problem I was with the Retrovirus demo a while back  :shaking:
So far chkdsk isn't helping either.

 

Offline karajorma

 • King Louie - Jungle VIP
 • Administrator
 • 214
  • Karajorma's Freespace FAQ
Re: [RELEASE] Diaspora: Shattered Armistice
You aren't using Microsoft Security Essentials by any chance? I couldn't even get the damn thing to upload via FTP unless I turned it off or excluded the file.
Karajorma's Freespace FAQ. It's almost like asking me yourself.

[ Diaspora ] - [ Seeds Of Rebellion ] - [ Mind Games ]